Øvrig lovpligtig information

I det følgende er der angivet øvrig lovpligtig information

Fælles mål

Vejrumbro Fri følger de kompetencemål og færdigheds- og vidensområder (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen iht. Friskolelovens §1a. stk 4.Slutmål og -delmål

Slutmål for de fagområder eller fag, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, samt for folkeskolens obligatoriske emner, samt delmål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi fremgår direkte af undervisningsplanen.

Folkeskolens prøver

Vejrumbro Fri er prøvefri skole. I praksis har det ikke nærmere betydning da der alene tilbydes undervisning op til og med 7. klasse trin.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen er senest gennemført i 2023.

Nøgletal

Vejrumbro Fri er pålagt at oplyse nøgletal vedrørende:

  • Resultatet af skolens karaktergivning
  • Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.


Vejrumbro Fri tilbyder undervisning op til og med 7. klasse og der tildeles ikke karakterer. Elever fra Vejrumbro Fri overgår stort set alle til anden grundskole efter 7. klasse.


De officielle nøgletal fra Børne- og undervisningsministeriet kan findes her under.