PRISER

PRISERNE FOR INDMELDTE BØRN PÅ VEJRUMBRO FRI


SKOLE

0.-3. klasse (inkl. SFO)

1. barn kr. 1.762,- pr. rate.

2. barn kr. 881,- pr. rate.

3. barn kr. 441,- pr. rate.

4. barn gratis


Prisen inkluderer SFO ( Filuren ) 

Fordelt på skoledel kr. 1.175,- SFO-andel kr. 587,-  Betales i 12 rater. dvs. juli inklusiv.

Der givers søskenderabat på tværs af klasserne, men der betales fuld pris for SFO-andel i 0. – 3. klasse


Prisen for 0.-3 klasse er inkl. SFO og modsvarer prisen for en SFO-plads i Viborg kommune, som er 1.922,- i 11 rater. Priserne følger de generelle prisstigninger og justeres ved indgangen til et nyt skoleår.


4.-7. klasse (ingen SFO fra 4. klasse)

1. barn kr. 1320,- pr. måned

2. barn kr. 660,- pr. måned

3. barn kr. 330,- pr. måned

4. barn gratis


Skolepenge betales i 12 rater (dvs. inkl. betaling i juli)

Priserne følger de generelle prisstigninger og justeres ved indgangen til et nyt skoleår.

 

SPISEORDNING OG FRUGT

Hver mandag og fredag serveres sund og næringsrig frokost lavet af vores madmor. Det koster kr. 295,- pr. rate i alle afdelingerne. Juli er betalingsfri.


INDMELDELDELSGEBYR

Skoleåret 2023-24 

Første gang et barn indmeldes på Vejrumbro Fri, opkræves der et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Gebyret betales kun én gang pr barn. Der skal altså ikke betales når et barn flytter internt på Vejrumbro Fri: Fra vuggestue til børnehave eller fra børnehave til skole.


Indmelder man som familie flere børn på én gang med start på VejrumbroFri samme dag, eksempelvis ved overflytning fra andre institutioner og/eller skoler betales kun ét indmeldelsgebyr.  


SKOLEBUS

Kr. 480,- pr. rate (Op til 9 km)

Kr. 620,- pr. rate (Fra 9 km og op)


Skolepenge mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS.


BØRNEHAVE

En heldagsplads i børnehaven koster kr. 2081,- om måneden. Det er samme beløb som i det kommunale system og opdateres ved indgangen til et nyt år. 


Der gives søskenderabat mellem vuggestue og børnehave på samme måde som i det kommunale stystem. 


Børnehaven indgår i hele husets spiseordning, som koster kr. 295,- om måneden. For dette beløb får barnet et sundt frokostmåltid mandag og fredag + formiddagsfrugt og eftermiddagsmad. Endvidere er der mulighed for at spise morgenmad i børnehaven.


Samlet set koster en plads i børnehaven inkl. madordning altså kr. 2.376,- (Viborg kommune koster det 2.678,-)


Børnehavepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.


VUGGESTUE

En heldagsplads i vuggestuen koster kr. 3.831,- om måneden. Det er samme beløb som i det kommunale system.


Der gives søskenderabat mellem vuggestue og børnehave på sammen måde som i det kommunale.


Vuggestuen har madordning for kr. 295,- om måneden. For dette beløb får barnet et sundt frokostmåltid hver dag + formiddagsfrugt og eftermiddagsmad. Endvidere er der mulighed for at spise morgenmad i børnehaven.


Samlet set koster en plads i vuggestuen inkl. madordning altså kr. 4126,- (Viborg kommune koster det 4.428,-)


Vuggestuepladsen mv. betales i 11 rater pr. 1. i måneden via PBS. Juli er betalingsfri.


Priserne i vuggestuen følger priserne på tilsvarende institutioner i Vborg Kommune og justeres ved indgangen til et nyt skoleår. 


ØKONOMISK TILSKUD

Der er mulighed for at søge økonomisk tilskud i både skole og børnehave og vuggestue.