VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR VEJRUMBRO FRI


Vedtægterne for Vejrumbro Fri er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet
den 29. oktober 2009 og offentliggjort i sin nuværende form 14. juni 2017. Vedtægterne er udarbejdet på grundlag af Dansk Friskoleforenings forslag.