Vuggestue - Læreplaner - Sproglig opmærksomhed

Læreplaner


Tema: Sprog


Mål


At børnene bliver vant til at holde samlinger, de øver sig i at sidde stille, vente på tur og lytte til hinanden.

Udvide børnenes sprog (både ordforråd og sprogforståelse) gennem et konkret emne.

  

Tegn


At børnene bruger de nytilegnede ord og deres forståelse i hverdagen

Tiltag


Vi vælger tre konkrete emner fordelt ud på hele året:

August: Safari dyr

Februar: Kroppen

Juni: Farver

Børn lærer bedst på forskellige måder, og derved kan sproget også læres gennem mange forskellige aktiviteter (f.eks. gennem kroppen, samlinger, kreativitet osv.).

 
Evaluering


Vores primære evalueringsform vil være SMTTE modellen, men relevante observationer og billeder vil blive lagt i vores portfolio.


Vi vil undersøge, om det er de samme børn som mestrer at sidde stille, vente på tur og lytte til hinanden til samlinger?