Vuggestue - Læreplaner - Sociale Kompetencer

Læreplaner
Tema: Sociale kompetencer


Mål


Øve sig i at være mere opmærksomme på hinanden i sociale relationer.

Øve sig i nogle sociale spilleregler (Lytte til hinanden og aflæse hinandens ansigtsudtryk).

Belyse de voksnes rolle i forhold til at hjælpe børnene med de sociale spilleregler specielt i forhold til den frie leg. 

Tegn


At børnene stopper op, når de er i en konflikt og er opmærksomme på den andens verbale og nonverbale udtryk

At børnene er opmærksomme på hinandens verbale og nonverbale signaler i den frie leg

At de voksne griber ind på det rette tidspunkt, når børnene har brug for det

 
Tiltag


Samlinger, hvor vi bl.a. taler om følelser og ansigtsudtryk ud fra bøger og billeder.

At vi voksne hjælper børnene i den frie leg med at aflæse hinanden og hjælpe dem til at bruge det vi har lært til samlingerne i praksis. 
Evaluering


Vi vil evaluere ved hjælp af didaktiske refleksioner i portofolio. Der vil være observationer og evt. video/billeder både ud fra børnenes perspektiv og om vores egen ageren i praksis.