Vuggestue - Læreplaner - Overgange

Læreplaner
Tema: Overgange


Mål

At børnene er trygge ved at begynde i vuggestue

At børnene er trygge ved – og parate til – at begynde i børnehave

At børnene er trygge ved – parate til – at påbegynde skolegang 

Tegn

At børnene, når de begynder i vuggestuen, er bekendt med rammerne og de voksne

At børnene, når de begynder i børnehaven, allerede ”kender huset og de voksne”

At børnene har meget nemt ved at blive ”kørt ind” i børnehaven

At børnene, når de begynder i 0. kl. allerede kender klasseværelset og læreren

At børnene har meget nemt ved at begynde skolegangen
Tiltag


Opstart i vuggestuen:

Vi tilbyder, at familierne kan komme på besøg, inden de begynder i vuggestuen


Overgangen til børnehaven:

Vi har besøg af dagplejen med jævne mellemrum i den sidste tid inden børnene skal starte i børnehaven

Vi har fællespasning for vuggestue og børnehave indtil kl. 8.00 og efter kl. 16.00. Pasningen foregår i børnehaven

Vi har personale ansat som har timer både i vuggestue og børnehave

Vi har øje for at invitere hinanden til impulsive aktiviteter såsom gåture, frisørlege m.m.

Vi holder fælles samling for vuggestuebørn og ”haletudserne” (de yngste børnehavebørn) en gang om ugen

Vi har et fast punkt på vores personalemøde, hvor vi aftaler fællesaktiviteter for den kommende måned

Vi har flere fællesarrangementer for hele Vejrumbro Fri


Overgangen til skolen:

Vi har fællespasning for børnehave/vuggestue og Filuren (SFO’en) indtil kl. 7.00 og efter kl. 16.00. Pasningen foregår i børnehaven

Vi har personale ansat, som har timer både i børnehave og Filuren

I november/december måned deltager skolegruppebørnene i øvningen til Lucia sammen med skolebørnene

Fra januar måned og frem til skolestart mødes skolegruppen til særlige aktiviteter. De laver skolerelaterede opgaver og tager på ture ud af huset.

Børnene kommer på besøg i 0. kl. 5-6 formiddage i løbet af foråret

Børnene kommer på besøg i Filuren et par eftermiddage i maj/juni

Vi har et overleveringsmøde ml. børnehaven og 0. kl. læreren

Vi har flere fællesarrangementer for hele Vejrumbro Fri
Evaluering

Vi evaluerer løbende på vores personalemøder på baggrund af portofolio

Vi evaluerer ved vores årlige revurdering af læreplaner en gang årligt. På baggrund heraf tilrettelægger vi næste års plan for overgangene.