Vuggestue - Læreplaner - IT Strategi

Læreplaner
IT-strategi


Vi ønsker at anvende IT sammen med børnene på lige fod med andre læringsmidler. Vi ser det som vores

opgave, at understøtte børnene i at forholde sig til brugen af IT.

Vi anvender kun film/spil m.m. som passer til de respektive aldersgrupper. Vi støtter os til PEGI ordningens

vejledende aldersgrænser (Tilladt for alle eller tilladt over 3 år).

Når vi anvender IT benyttes det som et læringsredskab i samvær/samspil med voksne.


Vuggestuebørnene må ikke sidde alene med f.eks. en I-pad. Det skal altid være i samvær med en voksen.

Hvis der benyttes I-pad, sidder børnene sammen om én I-pad og ikke med hver deres. (IT brugen skal være

fremmende for fællesskabet og ikke passivisering af børnene).


IT kan f.eks. bruges således:

Hit med lyden (remser på cd eller små opgaver på I-pad med app)

Safaritur (hvor børnene ser billeder eller små filmklip med vilde dyr)

Farvelære (app)

”Pic collage” (app)

Book creator (til egne bøger med egne billeder eller videoklip)