Vuggestue - Læreplaner - Børn med særlige behov

Læreplaner
Tema: Børn med særlige behov


Mål


At børn med særlige behov mødes anerkendende og inkluderende. Både af de øvrige børn og de voksne

At børn med særlige behov er en del af fællesskabet i vuggestuen – at de ikke ekskluderes. Det kan være nødvendigt, at ekskludere i enkelte givne situationer, hvis det er en fordel for barnet 

Tegn


At børn med særlige behov trives og udvikler sig på det plan, de er i stand til

At børn med særlige behov kan være i vuggestuen og følge en almindelig hverdag på deres egne præmisser

At børn med særlige behov er anerkendt i børnegruppen

At børn med særlige behov har gode legerelationer og gode relationer til de voksne
Tiltag


Vi har et anerkendende og åbent samarbejde med forældre til børn med særlige behov

Vi benytter os af bekymringsnotater og udviklingsbeskrivelser- disse drøftes på vores stuemøder/personalemøder

Vi arbejder med Børnemiljøvurdering

Vi samarbejder med PPL (psykolog, fysioterapeut, flersprogskonsulent og talepædagog) og familieafdelingen i Viborg Kommune

Vi indstiller til PPL, hvis et barn med særlige behov skønnes at have vanskeligheder, som vi i vuggestuen ikke selv kan håndtere
Evaluering


Vi evaluerer ved hjælp at SMTTE-modellen