Vuggestue - Forældreråd

Forældreråd

 

Vuggestuen og børnehaven har et forældreråd, som er et rådgivende organ.

Forældrerådet mødes sammen med afdelingslederen for vuggestuen og børnehaven, en personalerepræsentant fra børnehaven og en fra vuggestuen samt en bestyrelsesrepræsentant ca. 3-4 gange årligt. Derudover holder de planlægningsmøder efter behov.


Forældrerådet står for at arrangere overnatning i børnehaven i maj. Forældrerådet overtager pasningen af børnene i 2 dage, mens det pædagogiske personale holder pædagogiske dage.


Forældrerådet arbejder i samarbejde med personale om at skabe en god og inspirerende legeplads for vuggestuen og børnehaven, så den kan blive et godt læringsmiljø for natur, udeliv og science.


Forældrerådet består af 3 forældrerepræsentanter fra vuggestuen og 3 forældrerepræsentanter fra børnehaven. Forældrerådet vælges for 1 år af gangen.Det nuværende forældreråd består af:


Formand:       Mads Bak (Abrianna BH) 

Referent:        Lise My Engrob Adamsen (Andreas BH)

                       Tina Lajgaard (Felix VS)

                       Lisette Graversen (Vilde BH)

                       Julie Elgaard (Elina VS)

                       Inge Lund Thomsen (Mille og Mads' BH/VS)