Vejrumbro FRI - Værdigrundlag

VærdigrundlagEn Grundtvig/Koldsk friskole

Vejrumbro Fri er en Grundtvig/Koldsk friskole med elever fra børnehaveklasse til og med 8.kl. Friskolen har opstillet egne læseplaner for de enkelte fag. Slutmålene for disse lever som minimum op til Fælles mål for Folkeskolen.


For vuggestuens og børnehavens vedkommende følger vi Viborg Kommunes læreplaner udfærdiget af Børn & Ungeafdelingen og omsætter disse til læreplanstemaer, der dækker de opstillede mål.Ligeværd, samtale og demokrati

Vuggestuens, børnehavens og skolens hele liv og virke bygger på ligeværd, samtale og demokrati. Vi vedkender os den danske, kristne kulturarv og historie. Derfor er sang, fortælling og fællesskab en væsentlig del af dagligdagen.Udvikling og læring

VF skal være et godt og trygt udgangspunkt for børnenes udvikling og læring. I såvel børnehave som skole laves der årsplaner som danner grundlag for de konkrete pædagogiske mål. I børnehaven udmøntes årsplanen efterfølgende i månedsplaner, der offentliggøres gennem nyhedsbreve og på hjemmesiden.

 

Forpligtende samvær

I et forpligtende samvær, hvor der er plads til forskellighed, vil vi søge at udfordre børnene til at tilegne sig faglige og menneskelige kvalifikationer, som gør, at de står godt rustet til en tilværelse i et demokratisk samfund, dansk såvel som internationalt.


Lyst til at lære

Vi vil give børnene lyst til at udforske og fordybe sig, opleve værdien i at samarbejde og vise rummelighed over for hinanden, så alle mærker, at de hver især har noget at give til fællesskabet.


Samarbejde & fællesansvar

Vi er overbevidste om, at ved et godt og solidt kendskab til hinanden, kan vi bære det fælles ansvar det er, at være sammen om at drive børnehave og friskole. Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde, der når hele vejen rundt; fra før opstart i børnehave til afslutningen af skolegangen. Vi ønsker at VF skal være børnenes, forældrenes, medarbejdernes og lokalområdets børnehave og skole og vi vil til stadighed udvikle og forny VF til gavn for børnenes trivsel og udvikling.