Vejrumbro FRI - Bestyrelsen

Bestyrelsen


Herunder kan I se hvem bestyrelsen består af:

Formand

Jonatan Engrob Hjul

Billede er på vej!

Sekretær

Sissel Fischer

Medlem

Gert Ibsen

Næstformand

Kim Pedersen

Billede er på vej!

Medlem

Tina Lajgaard Christensen

Kasserer

Sonja Koldbæk

Medlem

Palle Gravesen

Bestyrelsen kan kontaktes på mail:

bestyrelsen@vejrumbrofri.dk


Og bestyrelsesformanden kan træffes

bestyrelsesformand@vejrumbrofri.dk

 


Bestyrelsens arbejde foregår på den måde at vi holder møde ca. en gang pr mdr. Mødet er som regel fra kl. 19.00 – ca. 22.00. Hvilken dag og starttidspunktet er noget vi beslutter sammen. I møder deltager bestyrelsen, skolelederen, afdelingslederen, en medarbejderrepræsentant og suppleanterne hvis de ønsker det.

 

Til hvert møde bliver der udsendt en dagsorden, så alle har mulighed for at gøre sig nogle tanker inden mødet. Alle er meget velkomne til at komme med punkter til dagsorden, uanset om man sidder i bestyrelsen eller ej.

 

Faste punkter på vores dagsorden er: Godkendelse af referat, meddelelser fra alle personalegrupper, skolelederen og bestyrelsen, økonomi/mdr. rapport, evt. og intern. Intern betyder at der er medarbejderrepræsentanten ikke tilstede.

 

Bestyrelsen er den, der har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vores vedtægter, lovgivning og andre retsregler.

Arbejdet består også af, at vi har et tæt samarbejde med skolelederen og personalet.

 

Det er bestyrelsen der skal træffe de store beslutninger, som fx indkøb af computer, renovering af skolen, heldagsskole og ansættelser og afskedigelser af personalet. Beslutningerne træffes i samråd med skolelederen, ud fra at vi har lyttet til personalets ønsker og behov og ud fra hvad forældrene har sagt på bla. generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen står bla. for generalforsamlingen, arbejdsdage, og at få uddelt arbejdsopgaver til forældrene.

 

Det er et spændende arbejde, i en hyggelig atmosfære, hvor man har mulighed for at sætte sit præg og give sin mening tilkende, og være med til at udvikle vores skole, til et endnu bedre tilbud for vores børn og vores by.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen