VENTELISTE

VENTELISTE PÅ VEJRUMBRO FRI


På Vejrumbro Fri prioriterer vi det tætte samvær og det indgående kendskab til det enkelte barn. Vi ønsker, at børn og forældre oplever stedet som overskueligt, og at der er en tæt og varm kontakt. Vi vil ikke have, at institutionen bliver for stor, så derfor har vi på Vejrumbro Fri valgt at holde vores børnegrupper små.


Vuggestuen er normeret til 10 børn.

Børnehaven er normeret til 40 børn.

I skolen tilstræber vi omkring 10 børn pr. årgang, som evt. samlæses med en anden klasse.


Vi har udarbejdet en venteliste ud fra følgende principper:


Familievenlighed – Vi prioriterer søskendebørn.

Lokal forankring – Vi prioriterer de lokale børn.


Alle børn, der går i vuggestue på VF, tilbydes en plads i børnehaven. Alle børn, der går i børnehave på VF, tilbydes plads i skolen. Man skal dog have gået mindst 1 år i børnehaven, før man er sikret en plads i skolen.


Er jeres barn optaget på VF, får I besked med det samme. Står barnet på venteliste, får I besked, om der er plads på Vejrumbro Fri hurtigst muligt, dog senest 1 måned inden opstart.


FOR NÆRMERE INFORMATION OM VENTELISTEN


Kontakt skoleleder på tlf. 20 41 16 94 eller mail