Info - Bus og kørsel

Buskørsel og kørsel med private bilerPå Vejrumbro Fri har vi en bus med plads til chauffør + otte børn. Bussen benyttes dels til at hente børn om morgenen og aflevere dem igen om eftermiddagen, dels til at køre på udflugter med børnene. Endvidere transporterer vi ofte børn i private biler.

 

For al kørsel med børn i bussen og private biler gælder følgende:

 

 • Køretøjet føres af en rutineret chauffør med gyldigt kørekort.
 • Forældrene skal give tilladelse til, at børnene må køre med bussen og private biler. Denne kan gives som en generel tilladelse ved indmeldelse på Vejrumbro Fri.
 • Ved al kørsel i bussen eller private biler skal børnene fastspændes iflg. gældende lovgivning. Dette betyder, at alle børn op til 135 cm højde skal fastspændes i godkendt autostol eller selepude, der passer til barnets alder, højde og vægt.
 • Vejrumbro Fris bus- og kørselspolitik er ikke omfattet af de undtagelser, der er for kørsel med børn; alle børn under 135 cm skal altså sidde i godkendt autostol eller selepude.
 • Det er forældrenes ansvar at medbringe en godkendt autostol eller selepude, der passer til barnets alder, højde og vægt.
 • Har barnet ikke en godkendt autostol eller selepude, kommer barnet ikke med ud at køre.


For kørsel af børn med bussen, der bliver hentet hjemme om morgenen og afleveret hjemme om eftermiddagen, gælder endvidere følgende:

 

 • Denne service tilbydes til skolebørn, men ikke til børn i vuggestue eller børnehave.
 • Baggrunden for ovenstående er bl.a.:
 • Vi ønsker, at personalet på Vejrumbro Fri har daglig kontakt med forældre/ bedsteforældre/pårørende til børn vuggestue og børnehave.


 • Vi ønsker ikke, at chaufføren, der som udgangspunkt ikke er pædagogisk uddannet, skal tage ansvar for børn under skolealderen.
 • Vi ønsker ikke, at børn under skolealderen skal risikere at føle sig utrygge ved at være ”alene om at være lille” blandt et flertal af større skolebørn.
 • Bussen begynder tidligst sin første morgenrute syv kvarter inden skolestart. Og afslutter senest sin eftermiddagsrute syv kvarter efter sidste undervisningslektion.
 • Det tilstræbes, at de børn, der hentes tidligst om morgenen, køres først hjem om eftermiddagen – og omvendt.
 • Børn hentes/afleveres i en radius på minimum 1 km og maksimum 15 km kørevej fra Vejrumbro Fri.
 • Som udgangspunkt hentes/afleveres børn fra 4. kl. og op ved nærmeste asfaltvej.

 


Vi vil gøre rigtig meget for at hente og bringe de skolebørn, der ønsker/har behov for det. Men man har ikke automatisk garanti for at få barnet hentet og afleveret af skolebussen, selvom man bor mellem 1 og 15 km kørevej fra Vejrumbro Fri. Mulighederne for at komme med skolebussen afhænger af en konkret vurdering af, hvad der er praktisk muligt. Vurderingen baseres bl.a. på antallet af børn, og hvor de forskellige børn bor. Vurderingen foretages fra skoleår til skoleår. Det er i sidste ende skolelederens beslutning.

Ovenstående gælder også for elever, der begynder på Vejrumbro Fri senere end 0. klasse: Vi kan ikke garantere, at barnet kan få plads i skolebussen, hvis det ikke rent praktisk kan lade sig gøre.