Info - Venteliste

Venteliste Vejrumbro Fri


På Vejrumbro Fri prioriterer vi det tætte samvær og det indgående kendskab til det enkelte barn. Vi ønsker,

at børn og forældre oplever stedet som overskueligt, og at der er en tæt og varm kontakt. Vi ønsker, at stedet

ikke bliver for stort, så derfor ønsker vi på Vejrumbro Fri at holde os til små børnegrupper.


  • Vuggestuen er normeret til 10 børn.
  • Børnehaven er normeret til 40 børn.
  • I skolen tilstræber vi omkring 10 børn pr. årgang, som evt. samlæses med en anden klasse.


På Vejrumbro Fri har vi derfor udarbejdet en venteliste ud fra følgende principper:

Vi vil gerne være et sted, hvor:


  • Her er familievenligt – Vi prioriterer søskendebørn.
  • Her er en lokal forankring – Vi prioriterer de lokale børn.


Alle børn, der går i vuggestue på VF, tilbydes en plads i børnehaven. Alle børn, der går i børnehave på VF,

tilbydes plads i skolen. Man skal dog have gået mindst 1 år i børnehaven, før man er sikret en plads i skolen.

Er man optaget på VF, får man besked med det samme. Står man på venteliste, får man besked om der er

plads på Vejrumbro Fri hurtigst muligt, dog senest 1 måned inden opstart.

For indmeldelse, kontakt leder på tlf. 20 41 16 94 eller mail skoleleder@vejrumbrofri.dk