Info - Sygemelding

Sygemelding af børnVuggestuebørn:

 • Forældrene ringer eller sms'er til vuggestuens telefon (24 45 16 94) i tidsrummet 6.30-9.00.
 • Er barnet sygt dagen efter, behøver man ikke at ringe igen.
 • Barnet raskmeldes ved at møde op i vuggestuen igen.
 • Er barnet sygt hen over en weekend, skal der foretages en ny sygemelding mandag morgen.


Børnehavebørn:

 • Forældrene ringer eller sms'er til børnehavens telefon (24 94 16 94) i tidsrummet 6.30-9.00.
 • Er barnet sygt dagen efter, behøver man ikke at ringe igen.
 • Barnet raskmeldes ved at møde op i børnehaven igen.
 • Er barnet sygt hen over en weekend, skal der foretages en ny sygemelding mandag morgen.


Skolebørn:

 • Forældrene ringer eller sms'er til børnehavens telefon (24 94 16 94) i tidsrummet 6.30-8.00.
 • Er barnet sygt dagen efter, behøver man ikke at ringe igen.
 • Barnet raskmeldes ved at møde op i skolen igen.
 • Er barnet sygt hen over en weekend, skal der foretages en ny sygemelding mandag morgen.
 • NB: Er barnet fraværende, uden at vi har en sygemelding, ringer vi altid til forældrene for at høre, om alt er ok ... for en sikkerheds skyld!


Busbørn:

 • Udover at sygemelde barnet til skolen, skal man også give besked til John, der kører bussen.
 • Man sender en sms til John (53 34 18 80) mindst en halv time inden, barnet skulle have været hentet.
 • I modsætning til sygemelding i skolen, skal man sende en sms til John for hver dag, at barnet ikke skal med bussen.
 • Når barnet skal med bussen igen, meldes dette også til John pr. sms.


Anden frihed:

 • Der er ikke pasningspligt for vuggestue- og børnehavebørn. Det står således forældrene frit for at give børnene en eller flere fridage. Husk blot at orientere personalet i henholdsvis vuggestue eller børnehave.
 • Der er undervisningspligt for skolebørn i Danmak. Skolen kan derfor ikke "give lov til", at skolebørn holder fri uden for skolens ferier. Vælger forældre alligevel at tage børnene ud af skolen i mere end to dage, orienteres skolelederen på mail: skoleleder@vejrumbrofri.dk
 • Der betales fortsat fuld pris, selvom børnene er fraværende i en periode.