Info - Rengøring


Rengøring


I børnehave og vuggestue gør Dorthe dagligt rent på toiletterne. Hver onsdag gør hun rent på stuer og gangarealer. Resten af rengøringen på Vejrumbro Fri gøres af forældre. Dette gøres fredag, lørdag eller søndag 2-3 gange om året.

Vejrumbro Fri er delt i tre rengøringsområder - rødt, gult og grønt område.


Bestyrelsen koordinerer og udsender påmindelses-sms.


Hvis man er forhindret den pågældende dato, kan man bytte indbyrdes. Husk at kontakte Rikke Poulsen (50 73 05 62) fra bestyrelsen, hvis I bytter indbyrdes.


Man får udleveret en låsebrik i børnehaven til at låse sig ind.


Der kan gøres rent fra kl. 16:30


Efter rengøringen låses skolen af med en brik – brikken udleveres i børnehaven, og den leveres tilbage mandag morgen.


Der er rengøringsmidler + støvsuger i rengøringsrummet ved spisesalen på skolen.


Husk, at der nu også er lege-rengøringsvogn til børnene oppe oven på skabet i rengøringsrummet.


Download Rengøringsliste efterår 2022


Download Rengøringsliste efterår 2021


Download Grønt område

Download Rødt område

Download Gult område